https://www.dushevoi.ru/products/mebel-dlja-vannoj/komplektuishie/penaly-i-shkafy/penal-25-26sm/ 
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  A-Z

 

ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ:
НОВІ СТАНДАРТИ -
НОВІ МОЖЛИВОСТІ
Київ
Центр інновацій та розвитку
2000

Кірсанова Ю.В. Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: Нові стандарти -
нові можливості. - Київ: Центр інновацій та розвитку, 2000. - 116с.
ІЗВМ 966-7345-37-8
Увазі читачів пропонується, безперечно, унікальне для України видання - книга про
бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях за новими стандартами. Напевне, немає
професійного бухгалтера, який би не був обізнаний з тим, що у 2000 р. усі юридичні особи
України мають перейти на Новий план рахунків бухгалтерського обліку. Але як це робити у
неприбуткових організаціях? Яка специфіка ведення бухобліку саме для них? Про це і йдеться
у книзі.
Це видання, безсумнівно, буде корисним для тих, хто безпосередньо веде бухгалтерський
облік у неприбуткових організаціях.
Відповідальний за випуск
Олександр Сидоренко
Підготовку цього видання уможливила підтримка
Програми МАТРА Міністерства
закордонних справ Королівства Нідерландів.
Центр інновацій та розвитку
вул.Еспланадна, 28, офіс 6
Тел./факс (044) 248 7239, 248 7249
Е-таіІ: пдо@ісіс.огд.иа
\лллллліс!с.огд.иа

ІЗВМ 966-7345-37-8
© Центр інновацій та розвитку, 2000.
© Кірсанова Ю.В., 2000.

ЗМІСТ


ПЕРЕДНЄ СЛОВО ............................................4
Основні принципи і підходи до
здійснення бухгалтерської діяльності з
2000 Р..............................................Л .....5
Види і типи неприбуткових організацій, «
яких здійснюється бухгалтерський
обліг.................. ....................................... 7
Загальна класифікація неприбуткових організацій за
українським законодавством .............................7
Структура ознаки неприбуткових організацій......... ...в
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ .....11
1.1. Предмет та об'єкти бухгалтерського
обліку ..................................................... 1 1
1.2. Методи бухгалтерського обліку та його
елементи. ............................... ..12
1.3. План рахунків бухгалтерського обліку
.................................................... .16
1.4. Облікові регістри і форми ведення
бухгалтерського обліку ......................19
1.5. Бухгалтерська звітність. Узгодження
бухгалтерського і податкового обліку
неприбуткових організацій ................21
ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ВЕДЕННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
В НПО ............................................28
2.1 . Облік основних засобів і
нематеріальних активів... ................... 28
2. 1. 1. Поняття, класифікація й оцінка основних
фондів.....................................................................28
2. 1.2. Синтетичний і аналітичний облік основних
2.1-3. Облік руху основних засобів................................ЗО
2. 1.4. Облік зносу основних фондів ..............................31
2.1.5. Облік нематеріальних активів...........................34
2.2. Облік праці і заробітної плати..... .....36
2.2. 1. Облік особового складу і використання
робочого часу.........................................................36
2.2.2. Форми і види оплати праці .................................37
2.2.3. Облік нарахування і розрахунків по заробітній

2.6. Облік джерел коштів у неприбутковій
організації..............................................70
2.6.7. Види, порядок утворення і витрати джерел
коштів у НПО.........................................................70
2.6.2. Облік цільового фінансування і цільових
2.6.3. Облік гуманітарної допомоги.............................74
ГЛАВА 3. ОСОБЛИВОСТІ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В
ДЕЯКИХ ВИДАХ НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ...............................78
3.1. Бухгалтерський облік і
оподаткування кредитних спілок......78
3.2. Бухгалтерський облік в об'єднаннях
співвласників багатоквартирних
будинків (ОСББ) і ЖБК........................81
ГЛАВА 4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ОПОДАТКУВАННЯ ТА
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
НЕПРИБУТКОВИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ..............................^
4.1. Податок на прибуток..........................87
4.2. Прибутковий податок........................89
4.3. Податок з власників транспортних
засобів...................................................93
4.4. Плата за землю...................................94
4.5. Комунальний податок........................95
4.6. Податок на додану вартість .............95
4.7. Особливості оподаткування
лізингових операцій ............................96
ДОДАТКИ 98

2.3. Облік запасів і малоцінних та
швидкозношуваних предметів..... .....48
2.3.7. Класифікація й оцінка запасів. ....................... .....49
2.3.2. Синтетичний облік надходження і
використання запасів. Принципи списання
запасів........................................................... ...... ....49
2.3.3. Порядок безоплатної передачі ТМЦ
неприбутковим організаціям ................................51
2.3.4. Особливості обліку МШП....................................53
2.3.5. Інвентаризація матеріалів іМШП. Облік
результатів інвентаризації .................................56
2.3.6. Облік розрахунків із постачальниками та
підрядниками і з різними дебіторами та
2.4. Облік коштів і розрахункових
операцій. ............................ .................... 58
2.4. 1. Облік і порядок ведення касових операцій... ......58
2.4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами..........60
2.4.3. Облік коштів на поточному рахунку.. ............ ....63
2.4.4. Облік валютних операцій. ........................ ..........64
2.5. Облік адміністративних витрат .......66

2. Звіт про фінансові результати......................... 100
3. Звіт про рух коштів............................................ 102
4. Звіт про використання коштів
неприбуткових організацій і установ................ 104
5. Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в
розрізі окремих видів податків і пільг з кожного виду
податку............ 107
6. Звіт про нарахування збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування й інших надходжень та
витрачання коштів пенсійного
фонду................................................. 108
7. Розрахункова відомість по коштах фонду
державного соціального страхування.............. 7 7 7
8. Розрахункова відомість про нарахування і
перерахування збору на обов'язкове соціальне
страхування на випадок безробіття.................113
9. Довідка про цільове використання коштів, матеріальних
цінностей, нематеріальних активів, одержаних у
вигляді безповоротної фінансової допомоги чи
добровільних пожертв 114

Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій: нові стандарти - нові можливості
ПЕРЕДНЄ СЛОВО
Увазі читачів пропонується справді унікальне для України видання - книга, присвячена питанням
бухгалтерського обліку у неприбуткових організаціях за новими національними стандартами. Напевне,
немає бухгалтера, який би не був обізнаний із тим фактом, що у 2000 р. усі юридичні особи України мають
перейти на нові стандарти бухгалтерського обліку. А звітність за результатами діяльності у 2000 р*. усіма
підприємствами, організаціями й установами України здійснюватиметься відповідно до нових стандартів,
що передбачає практичне застосування положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану
рахунків.
Для точного відображення в обліку фінансової діяльності підприємства, її класифікації і складання
звітів щодо неї сотні тисяч бухгалтерів мають пройти навчання з Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, складання нових українських фінансових звітів та нової системи обліку, що
базується на новому Плані рахунків. Робота над їх впровадженням здійснюється в Україні з наголосом
передусім на їх втілення у бізнесовому секторі. І це зрозуміло, адже він є визначальним для стабільності
економіки держави.
Тому велика кількість неприбуткових організацій України опинилася у скрутному становищі. Закон про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, як і нові стандарти бухобліку поширюються на всіх
без винятку юридичних осіб, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
 https://sdvk.ru/Vodonagrevateli/Nakopitelnye/Ariston/ 

 Летина 7081